Gradsko vijeće Popovače o obnovi županijskih cesta

Na nedavno održanoj sjednici Gradskoga vijeća Popovače interes je ponovno bio iskazan za suradnju sa Županijskom upravom za ceste Sisačko-moslavačke županije.

Dijana Lipovac, predsjednica Kluba vijećnika HSP-HSLS-SDP  upitala je gradonačelnika i je li ostvarena suradnja sa Županijskom upravom za ceste u 2022. godini. Gradonačelnik Josip Mišković  u odgovoru je naglasio kako je u Proračunu za tu namjenu predviđen iznos od 1 mln kn, te kako su u zahtjevu prema ŽUC-u navedene dionice cesta i pješačkih mostova koje bi se željele obnoviti. Riječ je o cesti kroz Ciglenicu, oko 1000-1200m, mjereno od strane Mikleuške do table Ciglenica, te  ŽC Osekovo-Stružec, u duljini od oko 1km od strane table Osekovo. Što se tiče mostova, odnosno pješačkih prijelaza radi oni se nalaze na ŽC 3124, jedan je u Voloderu, a drugi između Volodera i Gornje Gračenice, a uz njih se veže i obnova pješačke staze.

„Ugovor još nije potpisan budući da prvo mora biti raspisan Javni poziv od strane ŽUC-a kako bi se saznali i financijski efekti željenih radova. Mi smo okvirno predvidjeli iznos od 1mln kn, sa ŽUC-om je to ukupno 2 mln kn, i jasno, ako će to biti malo, mi ćemo poduzeti sve da se pronađu i preostala sredstva kako bi se ove četiri kritične točke obnovile i kako bi se povećala sigurnost prometa, ali i pješaka.“ – pojasnio je gradonačelnik.

Na tu temu nadovezao se i vijećnik Danijel Sučija (HDZ) koji je pitao gradonačelnika kakva je situacija s projektom izgradnje pješačke staze u Voloderu.

Gradonačelnik je odgovorio kako je riječ o pješačkoj stazi dugačkoj stazi oko 7,5km, te ju Grad planira rekonstruirati u nekoliko faza.

„Prošle godine smo već započeli, te se provodi bagatelna nabava kako bi se prva dionica od 350 m od spomenutog mosta na zavoju prema centru Volodera obnovila.“-pojasnio je gradonačelnik i zaključio kako će se rekonstrukcija provoditi upravo na način da se prvo rješavaju najkritičniji dijelovi, a sve s ciljem kako bi kroz nekoliko godina cijela staza bila obnovljena.