Aktualni sat sjednice Gradskog vijeća Kutina

Na Aktualnom satu sjednice Gradskog vijeća Kutine vijećnike su zanimala brojna pitanja, među kojima je bilo najviše pitanja vezanih uz aktualne infrastrukturne radove, no ponovno je aktualizirana i afera Eko Moslavina.
 

Vijećnica Milena Amidžić iz Mjesnog odbora Selište postavila je pitanje može li se cesta uništena od strane Hrvatskih šuma asfaltirati te ju zanima uređenje puta kod groblja koji je u lošem stenju. Iz odgovora  zamjenice gradonačelnika Ivane Grdić i pročelnika za komunalnu infrastrukturu Eduarda Gelešića se može zaključiti kako će se put kod groblja urediti ovih dana što je u nadležnosti Komunalnih servisa Kutina, a cesta će se sanirati u dogovoru s kutinskom ispostavom Hrvatskih šuma. Asfaltiranje u ovoj godini nije izgledno jer ima još prioriteta, te će sanacija ceste zasad biti put rješenje toga problema.
  

Nekoliko pitanja bilo je postavljeno direktoru Moslavine d.o.o. Miji Šepaku vezano uz projekt Aglomeracije. Drago Šivak (SDP) ukazao je na probleme u Fumićevoj ulici vezano uz odvodnju. Odgovoreno mu je kako projekt nije gotov te kako po hidrauličkom modelu neće biti problema po njegovom završetku, a za sve probleme Šepak građane poziva da se jave u Moslavinu d.o.o. gdje mogu dobiti detaljnije odgovore. Bilo je riječi i o uređenju doma u Repušnici. Projekt na natječaju nije prošao, no pročelnik za gospodarstvo Hrvoje Krmelić odgovara kako je projekt dobro pripremljen ali je u pitanju indeks razvijenosti što je uzrokovalo manjak bodova na natječaju, no ukoliko se ljestvica pomakne ima izgleda da taj projekt prođe na natječaju.
 

Jure Nikšić (HSU) djelomično je zadovoljan najavama uređenja Doma za starije i nemoćne u Domu zdravlja Kutine koja je najavljena prilikom nedavnog posjeta župana Ivana Celjaka. Naime iako drži da treba pronaći smještaj za ljude pogođene potresom, sugerira neke druge lokacije bojeći se da će Kutinčani i dalje morati čekati, a to retoričko pitanje upućuje županu Ivanu Celjaku. Zamjenica gradonačelnika Ivana Grdić pojašnjava kako se radi na rješavanju tog problema u dogovoru sa Sisačko moslavačkom županijom i da će do kraja ove godine dom biti rekonstruiran i prati se svaka faza ovog projekta.


  Vijećnika Dragutina Vagnera (HSS) građani su, kako kaže, obavijestili da je dimjačarska usluga s novim koncesionarom MIVEGRA d.o.o. značajno poskupila po jednom dimnjaku i zanima ga zašto je to tako? Pročelnik Hrvoje Krmelić demantira značajno poskupljenje već iznosi podatak da se radi o poskupljenju usluge od 6 kn i 25 lipa po jednom dimnjaku u odnosu na dosadašnju cijenu.

Nezavisni vijećnik Dražen Kinderman dobio je pismene odgovore od Eko Moslavine na pitanje s prošle sjednice oko izdvajanja za intelektualne i marketinške usluge u vrijeme dok je direktorica Eko Moslavine bila Adrijana Cvrtila koje je pročitao vijećnicima, te ovaj puta također pisanim putem, traži detalje ugovora oko angažiranja pravnika u slučajevima radnih sporova u Eko Moslavini. Pozvao se pritom na upit vijećnika Josipa Cerovca (SDP) o, kako je rekao, mobingu u tom poduzeću, postavljenog u vrijeme prošlog saziva Gradskog vijeća.
 

Vezano uz temu Eko Moslavine koja se opet provlačila aktualnim satom vijećnica Jasminka Molnar (SDP) uz ostalo ponovno predlaže da nezavisni vijećnici Kinderman i Kljakić nad kojima su vršene istražne radnje u aferi Eko Moslavina trebaju svoj mandat staviti u mirovanje iz moralnih razloga, a ukoliko ne budu proglašeni krivima, da se vrate u Gradsko vijeće.  Sukladno traženju podataka za intelektualne i pravne usluge u poduzeću Eko Moslavina od strane vijećnika Kindermana, Molnar je postavila pitanje može li pisanim putem dobiti odgovore za iste troškove u posljednje 4 godine u ostalim gradskim poduzećima.
  

Nezavisni vijećnik Davor Kljakić od zamjenice gradonačelnika traži da odgovori na pitanje je li počinjen zločin od strane vijećnika Kindermana, njega osobno te gradonačelnika, kako je prema njegovim riječima, objavila vijećnica Molnar na društvenim mrežama? Smatra da je to presuda prije bilo kakve presude i najavljuje sudsku tužbu. Ukoliko se dokaže njegova krivnja on će, kako kaže, odstupiti, a dotad on je gradski vijećnik.
 Zamjenica gradonačelnika rekla je kako je zakon tu vrlo jasan te kako ona niti smije, niti može odgovoriti odnosno komentirati slučajeve koji su u tijeku. „Ono što se zna je da je faza istrage“, zaključila je Ivana Grdić.
 Oba vijećnika Kinderman i Kljakić postavila su i vijećnička pitanja. Kindermana zanima uređenje ulice Repušnička lipa kod koje stanovnici imaju problema s odvodnjom.
 

Pročelnik Gelešić je odgovorio da su građani zatrpali jarke i zatravnili to područje i da zato ima problema prilikom kiša. Tamo gdje nema kanala, a nema ih na 2/3 površine, tamo ima problema. Išli smo tamo, razgovarali smo s građanima i da su se napravili odvodni jarci, ne bi bilo problema. Ta ulica treba u budućnosti dobiti odvodnju, slivnike i rubnjake – zaključuje pročelnik.
Nezavisnog vijećnika Davora Kljakića zanima koliko je projekata izvela i trenutno radi RA MRAV ?
 

“Od 2017. do danas oko 260 mln kn vrijednih projekata je provela RA MRAV. Najviše za grad, ali i za druge zainteresirane osobe”, odgovorio je direktor RA MRAV Tomislav Kojundžić  
– Najvažniji aktualni projekti su poučna staza Crkveni jarak, osiguranje školske prehrane, projekt pomoćnici u nastavi, izgradnja šumskih prometnica. Tu je i dom u Repušnici koji smo prijavili u vrijednosti od 9 mln kn, a očekujemo sufinanciranje od 7 mln kn. Ispod crte smo, zbog indeksa razvijenosti, ali ima mogućnosti pomicanja i dobivanja prilike. U provedbi je uređenje dvorane IV u Sportskom centru, pomažemo poduzetnicima oko poslovnih planova za njihova ulaganja odnosno prijave prema HAMG BICRO-u. U planu imamo još brojne projekte, među kojima i moguće korištenje geotermalnih voda kroz jedan norveški fond – rekao je među ostalim direktor RA MRAV.