Županija ponovila javni poziv za dodjelu stanova na privremeno korištenje

Iako obnova kuća i stambenih zgrada nije u nadležnosti Sisačko-moslavačke županije, uz pokrenute postupke obnove sisačkog Doma zdravlja, pokretanja postupka gradnje petrinjskog Doma zdravlja, obnove sisačkog i petrinjskog Doma za starije i nemoćne osobe, pokretanja postupka obnove zgrada stradalih u okviru Županijske bolnice, pokretanje postupka za projekte gradnje nove Ekonomske škole Sisak i Srednje škole Petrinja, obnove Srednje škole Glina, OŠ Dragutina Tadijanovića, obnove Glazbene škole Sisak, ulaganja u nove prostore OŠ Dragutina Tadijanovića za potrebe studenata Učiteljskog fakulteta, gradnju učeničkog doma u Sisku, projekte za obnovu glinskog Doma zdravlja i Doma za starije i nemoćne, naglasak je stavljen i na pronalaženje kvalitetnijih uvjeta smještaja tijekom zimskog razdoblja za osobe čiji su domovi stradali u potresu.

Sisačko-moslavačka županija tako je u protekla četiri mjeseca preuzela na korištenje 9 stanova u vlasništvu ustanova kojima je osnivač te je pokrenula postupak uređivanja kako bi se u njih smjestilo 9 obitelji koje borave u kućama s crvenim oznakama, koje su u kontejneru ili drugom organiziranom smještaju.

U prvom krugu natječaja dodijeljeno je na korištenje 5 stanova, jedan u Popovači, te po dva u Sisku i Petrinji.

4. siječnja raspisan je i drugi javni poziv za dodjelu preostalih stanova na privremeno korištenje i to na sljedećim lokacijama:

– stan u Sisku, Vinogradska 16, površine 60,40 m² (dvosobni),

– stan u Novskoj, Trg Đure Szabe 5, površine 77,74 m² (trosobni),

– stan u Kutini, Ulica kneza Domagoja 15, površine 55,84 m² (trosobni),

– stan u Topuskom, Novo Naselje 8b, površine 59,50 m².

Poziv je otvoren do 15.01.2022. godine, a dostupan je na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.