Županija objavila Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu.

U Općim ciljevima poziva istaknuto je kako se želi institucionalno osnažiti udruge u području kulture te potaknuti njihove programe, projekte i aktivnosti. Također, želi se potaknuti raznovrsnost i kvaliteta kulturne, ravnomjeran razvoj kulturnih djelatnosti i ponude kulturnih programa, očuvanje kulturne baštine, poticanje daljnjeg razvoja kapaciteta ustanova i udruga kulture s područja, te izgradnja, održavanje, obnavljanje i opremanje objekata u kojima se obavljaju kulturne djelatnosti.

Prijedlozi programa po ovom Pozivu mogu se podnositi u okviru sljedećih djelatnosti: zaštite i očuvanja arheološke baštine, nepokretnih kulturnih dobara; manifestacije udruga u kulturi; manifestacije likovne djelatnosti, kazališne, muzejsko-galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno-multimedijalne i arhivske djelatnosti; manifestacije koje promiču kulturu mladih; međunarodne kulturne suradnje, te izgradnja, održavanje i opremanje iz područja kulture.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva raspoloživa su u iznosu od 600 tisuća kuna.

Pravo podnošenja prijava po ovom Pozivu imaju udruge i druge organizacije civilnog društva koje su se svojim statutima opredijelile za obavljanje djelatnosti u kulturi, čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, te koje svojim djelovanjem promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom. Prijavitelji mogu prijaviti najviše dva programa/projekta.

Krajnji rok za podnošenje prijava po Pozivu je 16. veljače 2022. godine, a više o samom Natječaju zainteresirani mogu pronaći na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr.