ŽUC u 2022. planira obnoviti 50-ak županijskih i lokalnih cesta

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije Stipo Šapina osvrnuo se na rad u 2021. godinu kazavši kako su financijski plan izvršili za oko 90 posto.

„Godina je započela katastrofalno jer su zbog nesretnog potresa nastala brojna oštećenja na prometnicama i objektima. Uz ono što je u redovnom i izvanrednom održavanju planirano tijekom 2021.godine ŽUC je morao odraditi i sanaciju tih oštećenja. Što se tiče tog redovnog održavanja, ono je u usporedbi s godinom prije povećano za 30%, te je u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, po modelu financiranja 50:50 obnovljeno 40 kilometara prometnica za što smo izdvojili oko 25 milijuna kuna, 20 milijuna smo izdvojili za redovno održavanje, te smo imali i 25 milijuna kuna za sanaciju šteta od potresa.“- rekao je Šapina.

Što se tiče oštećenja od potresa, ona su zabilježena na 7 mostova i 5 klizišta. Novcem Vlade RH, dakle s 25 milijuna kuna obnovljeno je 27 kilometara prometnica na području Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice te je na taj način osigurana sigurnost prometa na prometnicama kojima ŽUC upravlja.

„U 2022.godini neophodno nam je još 19,5 milijuna kuna za sanaciju. Najveća investicija nam je sanacija mosta u Martinskoj Vesi, vrijedna 7 milijuna kuna. Također, planira se i nastavak suradnje s gradovima i općinama, točnije s njih 15 od ukupno 19 na području naše županije, a među njima su i sve tri jedinice lokalne samouprave s područja Moslavine. Sporazumi će se potpisati sukladno njihovim potrebama, ali i našim mogućnostima.“ – napominje Šapina i zaključuje kako je u 2022. godini u planu obnoviti otprilike 50 kilometara županijskih i lokalnih cesta.