Smanjenje broja nezaposlenih na kraju 2021. godine

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnih ureda Sisak i Kutina, na kraju prosinca 2021.godine u evidenciji Zavoda registrirano je 6 940 nezaposlenih osoba, što je u usporedbi s mjesecom prije pad nezaposlenih za 1,7 posto, dok je na godišnjoj razini nezaposlenost niža za 24,1 posto.

Najveću nezaposlenost i dalje ima Sisak gdje posao traži 1860 osoba, dok je u Kutini bez posla 835 osoba. Najmanju nezaposlenost ima Općina Majur gdje posao traži 73 osobe. U usporedbi s prosincem 2020.godine evidentirana nezaposlenost je smanjena najviše u Donjim Kukuruzarima (49,1 posto), Petrinji (32,5 posto) te Lekeniku (32,5 posto), a povećanje nezaposlenosti zabilježeno je u Lipovljanima te Majuru.

Tijekom prosinca 2021.godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 535 osoba, a najviše osoba je došlo iz sektora prerađivačke industrije. Istovremeno iz evidencije nezaposlenih izašlo je 657 osoba , a najviše je osoba posao pronašlo u prerađivačkoj industriji.