Općina Velika Ludina objavila Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Općina Velika Ludina donesla je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika Ludina.

Predmet javnog natječaja su 103 čestice poljoprivrednog zemljišta na području katastarskih općina Grabrov Potok, Katoličko Selišće, Ludina, Okoli, Ruškovica i Vidrenjak, ukupne površine 332,2554 ha, koje su Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Velika Ludina predviđene za zakup.

Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Velika Ludina te se površine daju u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje. Maksimalna površina koja se može dati u zakup nekoj osobi iznosi 200 ha, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je pojedina fizička ili pravna osoba dobila u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona.

Više o raspisanom natječaju za dugoročni zakup, kao i o uvjetima prijave možete pročitati na internet stranici Općine Velika Ludina. Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Velika Ludina u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Velika Ludina, odnosno do 03.veljače ove godine.