Napreduju radovi na rekonstrukciji objekta Robne kuće u Popovači

U tijeku je rekonstrukcija Robne kuće u Popovači koju provodi privatni investitor za potrebe proširenja same trgovine, ali i zbog stvaranja novih poslovnih prostora. Usporedno s nadogradnjom, trenutno su se započeli i radovi unutarnjeg uređenja postojeće trgovine, te prostora koji su nadograđeni za tu namjenu, a sve s ciljem kako u ovo zimsko vrijeme radovi ne bi stali, odnosno kako bi se sve završilo sukladno planiranim rokovima. Da je riječ o jednoj od većih i dugoočekivanih investicija koja se odvija planiranom dinamikom potvrdio je gradonačelnik Josip Mišković.

„Grad Popovača će završetkom ove investicije dobiti novi prostor za potrebe Gradske uprave. Dakle, izgradit će se kat iznad postojeće trgovine, ukupne površine oko 700 m2 zatvorenog prostora, te će se stvoriti prilika za kvalitetnije obavljanje usluga Gradske uprave te usluga koje se uz nju povezuju. Osigurat će se i pristup osobama s invaliditetom jer će zgrada imati i dizalo.  Rok završetka ove investicije je proljeće 2023. godine, a grad će, sukladno ranijem dogovoru, otkupiti kat, za što su financijska sredstva, oko 7 milijuna kuna, osigurana iz gradskog proračuna. Otplata se odvija obročno, te će do kraja aktualnog mandata vodstva Grada biti isplaćena. Grad u sve ima uvid, a u času kad se započinje graditi „naš“ kat u posao će se uključiti i predstavnik Gradske uprave koji će sudjelovati na koordinacijama te će nadgledati radove.“ – pojasnio je gradonačelnik uz nadu da će se Gradska uprava u nove prostore preseliti do Dana Grada 2023.

Pokretanje te institucije od velike je važnosti i zbog samog uređenja užeg centra Grada. Naime, čim to napredak radova vezanih uz Robnu kuću privedu kraju, Grad će krenuti u rekonstrukciju Trga I, a za kojeg ima građevinsku dozvolu. Također, obveza Grada je i da sa istočne strane zgrade izgradi parkiralište sa 100-tinjak parkirnih mjesta, budući da za to postoji potreba.