In memoriam – Vlado Holberger

Nakon duge i teške bolesti u 69. godini života preminuo je Vlado Holberger, dugogodišnji novinar i urednik u uredništvu Radio Moslavine i Moslavačkog lista. Vlado Holberger je veći dio radnog vijeka proveo u Moslavačkom listu i Radio Moslavini gdje je krajem osamdesetih i tijekom devedesetih godina bio glavni urednik Radio Moslavine. Bilo je to vrijeme kada je Radio Moslavina imala najveću čujnosti i slušanost te je spadala među vodeće i najutjecajnije lokalne radio postaje u Hrvatskoj. Vlado Holberger bio je posebno angažiran pri gradnji odašiljačko-antenskih stupova Mramor brdo i Dišnik te pri opremanju radio postaje suvremenim uređajima. Istaknuo se u osmišljavanju i pokretanju raznih radijskih emisija, radio-maratona i prelasku radija na cjelodnevno emitiranje. Sudjelovao je u stručnoj obuci mlađih kolega i kolegica, profesionalnih i honorarnih suradnika radija. Tijekom svoje novinarske karijere bio je i vanjski suradnik odnosno kutinski dopisnik Radio-televizije Zagreb, današnjeg HRT-a. Nakon demokratskih promjena bio je aktivan u Gradskoj organizaciji SDP-a u Kutini, gdje je jedno vrijeme bio tajnik te je u jednom mandatu izabran i za vijećnika Gradskog vijeća Kutine. Stariji Kutinčani ga pamte i kao nogometnog sudca te dugogodišnjeg strastvenog lovca. Ispraćaj pokojnika je na kutinskom gradskom groblju u petak 14. 01. u 14 h.