Gradsko vijeće Popovače o potrebama udruga

Gradsko vijeće Popovače na posljednjoj je radnoj sjednici aktualiziralo i teme vezane uz potrebe udruga.

Danijel Sučija (HDZ) istaknuo je kako se RK „Moslavac“ financira većinom iz članarina, dok se nogometni kluba financira većinom iz sredstava grada, stoga ga je zanimalo može li se i rukometni klub financirati na taj način.

Gradonačelnik Josip Mišković je napomenuo kako se i RK „Moslavac“ financira i sredstvima Grada, odnosno Zajednice sportskih udruga, a riječ je o iznosu od oko 50 tisuća kuna godišnje, te isti ima priliku i trenirati besplatno ili po simboličnoj cijeni u dvorani te na vanjskim terenima pri OŠ Zorke Sever. “Pitanje je sada je li taj iznos njima dostatan ili bi se trebalo odlučiti o povećanju, no, Grad svakako financira i rad tog kluba.”- rekao je gradonačelnik i dodao kako mu je žao što klub nema seniore, a izuzetno je dobro organiziran te postiže dobre rezultate.

Vijećnik Branko Gregurek (HDZ) pitao je može li Grad sanirati Vatrogasni dom u Donjoj Gračenici budući da je on potreban vatrogascima zbog priprema za Vatrogasnu olimpijadu.

Gradonačelnik je napomenuo kako je s tim problemom upoznat, postoji i plan za sanaciju doma, no prije nego li se krene, potrebno je provjeriti jesu li oštećenja od potresa narušila statiku, pa će se sukladno tome i odvijati radovi. Grad je projekt sanacije i prijavio za sufinanciranje iz tzv.Fonda solidarnosti, no još nije poznato hoće li dobiti sredstva.

Gradonačelnik je također napomenuo i kako će se založiti da vatrogasci za svoje pripreme dobe termine u gradskoj dvorani, no isti su napomenuli kako bi im izgradnja poligona više koristila budući da je riječ o odraslim zaposlenim osobama i trening bi se trebao odvijati u večernjim satima, te će Grad kada oni dođu sa zahtjevom pomoći pri toj izgradnji.