Gradsko vijeće Popovače o financiranju predškolskih ustanova

Na posljednjoj radnoj sjednici Gradskoga vijeća Popovače tijekom aktualnog sata vijećnik Rizo Mešić (SDP) istaknuo je kako postoji inicijativa Sindikata zaposlenika predškolskih ustanova kojom se traži da se vrtići stave pod okrilje države te je pitao gradonačelnika što on misli o tome.
Gradonačelnik Josip Mišković u odgovoru je istaknuo kako je ta inicijativa već bila istaknuta prije nekoliko godina, no, nije se ništa po tom pitanju realiziralo: „Još kao načelnik sam na ovoj sjednici isticao kako država ne radi dobro i kako su plaće zaposlenika vrtića isto tako bitne kao i plaće ljudi koji rade u institucijama na višim obrazovnim razinama. Ta inicijativa je već postojala, no, nikada nije naišla na plodno tlo. Ja ju i sada podržavam, to je moja vizija i ideja od kad sam postao načelnik, pa kasnije i gradonačelnik. Dječji vrtić je veliko opterećenje za proračune jedinica lokalne samouprave i već smo i u našoj županiji imali slučaj kada jedan Grad nije imao dovoljno sredstava za plaće zaposlenika, a budući da je sad već i predškola obavezna, smatram da bi barem plaća trebala biti financirana iz proračuna države jer ga mi svi punimo. Ako pokretači ove inicijative budu tražili podrški, našu će imati!“ – rekao je Mišković.
Ukoliko se to ostvari, sve bi ustanove imale mogućnost da djeluju sukladno propisanim standardima, a koji su trenutno mnogima nedostižni.