Županija poništila Javni poziv za program Javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

Na temelju Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu župan Ivan Celjak donio je Odluku o poništenju Javnog poziva za predlaganje programa Javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije raspisanog 11. veljače ove godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna županije za financiranje potreba u kulturi pri Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport, mlade i civilno društvo.