Popovača dodjeljuje bespovratne potpore mikro i malim poduzetnicima te obrtnicima radi ublažavanja posljedica COVID-a 19

Grad Popovača raspisao je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mikro i malim poduzetnicima te obrtnicima radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 na području Grada Popovače za 2021. godinu čiji je rad bio obustavljen Odlukom stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u siječnju i veljači 2021. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro i mali poduzetnici te obrtnici koji imaju sjedište na području Grada Popovače, obavljaju djelatnost tijekom cijele godine, u cijelosti su u privatnom vlasništvu, Odlukom stožera civilne zaštite Republike Hrvatske bio im je obustavljen rad u siječnju i veljači 2021. godine, posluju najmanje dvije godine prije dana objave poziva na mrežnoj stranici Grada Popovače, nemaju dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, nemaju blokiran žiro-račun, nije nad njima otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, ili se ne nalaze u postupku likvidacije te imaju podmirene obveze prema Gradu Popovači.

Nisu prihvatljivi prijavitelji koji se bave poljoprivrednom djelatnosti, djelatnosti kockanja i klađenja, financijskom djelatnosti i djelatnosti osiguranja.

Nisu prihvatljivi prijavitelji oni ugostiteljski objekti koji su obavljali dostavu, odnosno isporuku hrane u razdoblju obustave rada u siječnju i veljači za 2021. godinu, a koja im je bila dopuštena Odlukom stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Pojedinačni iznos potpore po svakom prihvatljivom prijavitelju iznosi 5.000,00 kn.

Tekst Javnog poziva te popis dokumentacije koju je potrebno priložiti prilikom prijave nalaze se na mrežnoj stranici Grada, a mogu se dobiti i u Gradskoj upravi.

Rok za dostavu zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora je 23. prosinca 2021. godine.

Prijave na javni poziv sa kompletnom dokumentacijom podnose se na urudžbeni zapisnik Grada Popovače ili se šalju preporučeno poštom s naznakom: “Ne otvarati- prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mikro i malim poduzetnicima te obrtnicima radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 na području Grada Popovače za 2021. godinu” na adresu: Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5.