Pismo javnosti Pokreta osoba s invaliditetom

Pokret osoba s invaliditetom složan je i odlučan u želji da uoči Međunarodnog dana osoba s
invaliditetom, svaki reflektor, svaki par ušiju, očiju i osjetila budu uprti u najavljene izmjene Zakona o
socijalnoj skrbi koje će, budu li usvojene u ovakvom, za nas neprihvatljivom obliku, izravno
omalovažiti mukotrpan trud i zaslužen uspjeh osoba s invaliditetom, ali i pogaziti ono čemu svakim
našim pojedinačnim i zajedničkim naporima uporno i neumorno stremimo, a to su realizacija i
dostojanstvo pojedinca, uključenost, prihvaćenost, pripadnost i ravnopravnost osoba s invaliditetom
u društvu.
Nažalost, resorno Ministarstvo oglušilo se na naše opetovane pokušaje uspostave dijaloga na
konkretnu temu, na naše prijedloge, na naše vapaje za zaustavljanjem pogrešnih koraka kojima bi se
učinila nepravda osobama s najtežom vrstom invaliditeta, a koje prkose i vlastitoj sudbini i nedaćama,
dajući primjer drugima, s invaliditetom ili bez njega.
Naime, novi Zakon o socijalnoj skrbi oduzeo bi prava na osobnu invalidninu osobama s
invaliditetom četvrtog/najtežeg stupnja težine oštećenja čija primanja iznose više od 4.000,00 kn.
Imovinski i dohodovni cenzusi, koji bi se nametnuli u slučaju ostvarenja prava na osobnu invalidninu,
u potpunosti zadiru prvenstveno u dostojanstvo, a zatim i u ostala prava osoba s invaliditetom,
zajamčena, među ostalim, Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima
i Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Očigledno je da se Ministarstvo čvrsto oslanja
na rješenja koja su izradili stručni savjetnici koji, kako se predloženim rješenjima pokazuje, zaista ne
razumiju ili ne žele razumjeti argumente, logiku i smjernice EU-a koje se temelje na potrebama i
interesima samih korisnika. Uistinu, navedeno se uopće ne uvažava, ne razumije i ne želi čuti, jer ipak
prevladavaju sile političke moći savjetovane od strane „stručnjaka“ koji već više od 20 godina, bez
obzira na političke opcije, savjetuju iste neprihvatljive stvari, ne koristeći pri tome analitičke podloge
usmjerene sustavnoj i konkretnoj reformi koja bi bila kvalitetna, cjelovita, učinkovita i usmjerena na
korisnika. Upravo ovakav način osiromašenja ranjivih skupina koje čine osobe s invaliditetom koje su
na tržištu rada i u posjedu imovine u suprotnosti je s programima za smanjenje siromaštva koji su
jedan od zahtjeva Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom upućenih Hrvatskoj još 2015. godine.
Pokret osoba s invaliditetom RH ističe kako se najavljenim izmjenama izravno diskriminira zaposlene
osobe s invaliditetom, ali i demotivira osobe s invaliditetom koje su u postupku obrazovanja, te da se
pridonosi njihovoj izolaciji i marginalizaciji, što bi posljedično rezultiralo daljnjim porastom
siromaštva osoba s invaliditetom.
Povrijediti dostojanstvo, povećati siromaštvo, počiniti nepravdu, produbiti jaz, oduzeti prava i činiti
korake unatrag, kada je riječ o osobama s invaliditetom, nije ono što ćemo ikada dopustiti, a jest ono
što donosi najavljeni Zakon. Osjećamo se primoranima upoznati javnost s upozorenjima koja smo
resornom Ministarstvu, odnosno ministru Aladroviću, dostavili još 26. listopada 2021., a čiji odgovor
još uvijek nismo zaprimili, kao što nismo zaprimili odgovore na komentare i prijedloge koje smo
uputili kroz e-savjetovanje na nacrt Zakona.
Uvjereni smo da javnost treba znati, a sigurni smo i da će nas građani Republike Hrvatske razumjeti i
podržati, jer zakidati najranjivije u europskom društvu 21. stoljeća smije biti samo neuspjeli pokušaj.
Najavljujemo otvoreni otpor ovakvoj neuspješnoj reformi sustava socijalne skrbi koja će nanijeti
dodatnu štetu upravo onima koji unatoč invaliditetu doprinose ovom društvu, ali i postojećem
sustavu socijalne skrbi koje svakako treba reformu, no nipošto ovakvu- kozmetičku, diskriminirajuću,
nepravednu i društveno neosjetljivu.
13 saveza Pokreta osoba s invaliditetom RH želi pomno i s krajnjom ozbiljnosti pristupiti ovoj
problematici i novom Zakonu te shodno tome postići dogovor s resornim ministarstvom, zagovarajući postulate i smjernice usvojenih međunarodnih dokumenata, u svrhu dobrobiti i ostvarenja jednakih
mogućnosti osoba s invaliditetom.
Naime, najavljene promjene zadiru u ljudska prava najranjivijih skupina- osoba s invaliditetom
četvrtog/najtežeg stupnja težine oštećenja koje su unatoč tome, svojom hrabrošću, upornošću i
trudom, uključene ili žele biti uključene na tržište rada, koje koriste preostale sposobnosti na najbolji
mogući način, koje doprinose društvu u kojem žive, plaćaju porez… Vraća im se na način da ih se
isključuje iz mogućnosti kompenzacije dodatnih povećanih troškova života zbog postojećeg
invaliditeta, ne izjednačavajući njihove mogućnosti s mogućnostima onih koji rade isti posao, ali
nemaju invaliditet, nego ih se pokušava izjednačiti sa svim ostalim osobama s invaliditetom,
doprinoseći tomu da budu siromašni i isključeni.
Uz navedeno, pogreške u kreiranju ove dugo očekivane „velike reforme“ u sustavu socijalne skrbi
kroz ovaj Zakon mnogobrojne su. Tako, primjerice, ovim Zakonom nema značajnijih pozitivnih
pomaka za djecu s teškoćama, u razvoju a niti za osobe s invaliditetom osim pojedinih kozmetičkih
mjera. Tko u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom, pravo na
status roditelja njegovatelja u dijelu omogućavanja da njegovatelj bude i osoba s kojom dijete s
teškoćama u razvoju ne živi kako bi se omogućilo da i drugo dijete ukoliko nema drugih srodnika ili
roditelj partnera ima pravo na njegovatelja, da roditelji mogu ulogu njegovatelja prepustiti nekom
drugom, a oni biti roditelji koji imaju pravo zaraditi plaću radeći druge poslove dok je dijete zbrinuto
na adekvatan način u svom domu. Također, ovakvim zakonom stavlja se u nepovoljan položaj odrasle
osobe s invaliditetom koje nakon 21. godine ne mogu nastaviti s rehabilitacijom. Na dio navedenoga i
još mnogo toga upozorava brojna stručna javnost kao što su: Hrvatska komora socijalnih radnika,
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, Hrvatska udruga socijalnih radnika, Centri socijalne
skrbi, Sindikat socijalnih radnika, Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Pravni
fakultet-Studijski centar za socijalni rad i mnogi drugi.
Na žalost, budući da resorno ministarstvo ne pokazuje interes za poruke niti konstruktivne kritike iz
stručnog dijela javnosti, pružatelja usluga i samih osoba s invaliditetom, već se, čini se, pouzdaje u
mišljenja određenih stručnjaka u resoru na koje ovakve odredbe neće imati nikakve posljedice, osim
možda više ovlasti i bolje pozicije, u ime pokreta osoba s invaliditetom najavljujemo prosvjed ukoliko
se promptno ne omogući sastanak s Premijerom Plenkovićem.


Pokret osoba s invaliditetom RH koji čini 13 saveza:
Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Hrvatski savez slijepih, Savez društava distrofičara
Hrvatske, Hrvatski savez udruga invalida rada, Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim
teškoćama, Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Hrvatski savez gluhih i nagluhih,
Savez civilnih invalida rata Hrvatske, Savez društava multiple skleroze Hrvatske, Savez udruga za
autizam Hrvatske, Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba
“Dodir” i Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize.