VZ Grada Popovače raspisala Javni poziv za izbor vatrogasnog zapovjednika

Vatrogasna zajednica grada Popovača raspisala je Javni poziv za izbor i imenovanje gradskog vatrogasnog zapovjednika  na mandat od 5 godina.

Kandidati mogu biti osobe oba spola, te moraju biti operativni članovi u jednoj od članica Vatrogasne zajednice grada Popovače ili pripadnici u aktivnoj službi JVP/PVGP, a prednost imaju ukoliko im je prebivalište na području grada Popovače.

Tekst Javnog poziva i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti prilikom prijave može se pronaći na internetskoj stranici Grada Popovače.  

Prijave se podnose do 2. prosinca uz napomenu: „ZA JAVNI POZIV –NE OTVARAJ“, na adresu Vatrogasna zajednica grada Popovače, Trg grofova Erdody 9, PP 37 , 44317 Popovača. Dokumentacija se predaje preporučeno sa povratnicom putem pošte ili osobno tajniku Zajednice koji izdaje potvrdu o zaprimanju.