Sva postrojenja Petrokemije u radu

Postrojenje Amonijak i ostala postrojenja za proizvodnju mineralnih gnojiva u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d. započela su s radom nakon zastoja tijekom rujna i listopada. Do zastoja je došlo zbog tehničkog kvara, te je produžen zbog optimizacije poslovanja i prilagodbe poslovanja stanju na tržištu plina i visokih cijena plina i CO2 u Europi. Postrojenja su uspješno startala i započela s radom sukladno proizvodnim planovima.