Suradnja županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost oko završetka Edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ

Župan Ivan Celjak je u srijedu, 3. studenoga 2021. godine, s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost Sinišom Kukićem potpisao ugovor o sufinanciranju troškova dodatnih
radova na projektu „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje
Edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“.

Ovo je projekt koji je započeo prije nego što je našu županiju pogodio katastrofalan potres, a nositelj
projekta je Sisačko-moslavačka županija, te su partneri u njegovoj provedbi Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-
moslavačke županije, dok su suradnici na projektu Interpretacijski centar baštine Banovine i
Zajednica proizvođača SMŽ.

„Čak 85% sredstva EU pokriva troškove projekta, u iznosu od gotovo 15 milijuna kn, a sufinancira
ga i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od preko 2 milijuna kn.
Ukupna vrijednost projekta je 17 milijuna kuna. Naime, zbog razornog potresa koji je pogodio
Sisačko-moslavačku županiju, bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva između ostalog za nove
armirane betonske stupove, sanaciju zidova, dio instalacija te izradu nove invalidske rampe. Obratili
smo se stoga Fondu za pomoć i današnjim potpisivanjem ugovora, Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost obvezao se davanjem sredstava pomoći, sufinancirati troškove dodatnih
radova u iznosu od 240.421,93 kn. Provođenjem ovog projekta želimo očuvati prirodnu baštinu i
povećati kvalitetniju prezentaciju Pokuplja, Banovine i Pounja kako bi se potaknuo regionalni razvoj i
gospodarski rast SMŽ.“- istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak.

Projekt će utjecati na razvoj dosad slabo razvijenog turizma na ovom području, na održivo korištenje
zaštićenih područja, stvarajući nove uvjete za posjećivanje te povećavajući atraktivnost područja
stvaranjem novih raznovrsnih sadržaja koji će za posljedicu imati duži i češći boravak gostiju. EPC
NATURA SMŽ sa svojim sadržajima omogućava ravnomjerniji razvoj turističkih sadržaja i povezivanje s
postojećom turističkom infrastrukturom na području Posavine i Moslavine. Aktivnosti projekta
obuhvaćaju izgradnju i osnivanje prezentacijsko-edukativnog centra u Petrinji, (adaptacija i
rekonstrukcija stare upravne zgrade Opće bolnice Sisak u Petrinji), uređenje edukativnog parka, te
izgradnju posjetiteljske infrastrukture na 7 lokacija zaštićenih područja, povezanih poučnim
tematskim stazama ( 3 vidikovca i 4 info točke). Izrađen je edukativni program za školsku djecu na
temu „Životinje graditelji“, te ornitološko-volonterski program koji omogućava edukaciju djece i
odraslih o vrstama ptica na području naše županije, sa svom potrebnom opremom za njihovo
provođenje.

Trenutno se na projektu provode završne aktivnosti. Otklonjene su štete uzrokovane potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine. Provode se završni radovi na postavljanju keramike u objektima Centra,
uređuju se staze i vanjski prezentacijski postavi u okolišu, rasvjetna tijela, ograda, te završno
planiranje i uređenje tla sa sadnjom autohtone vegetacije. U tijeku je izrada multimedijskih sadržaja
te nabava opreme za njihovu projekciju, opremanje vidikovaca s interpretacijskim sadržajima i
priprema edukacijskih radionica za širu javnost koje će se održavati u prostoru Centra.

„Ovo je još jedan u nizu projekta koje Fond provodi na području ove Županije. Nažalost, zbog aktualne
situacije dosta smo, u suradnji s lokalnim komunalnim društvima, fokusirani na zbrinjavanje otpada
nastalog zbog potresa, no ne zanemarujemo ni projekte očuvanja prirodnih vrijednosti ovog
područja.“, istaknuo je direktor Kukić. Podsjetio je kako je u Sisačko-moslavačkoj županiji započeo i
hvale vrijedan program očuvanja gnijezda roda koji se kasnije proširio i na neke druge županije, a
Fond je uložio i 5 milijuna kuna za projekte koji se provode u PP Lonjsko polje