Sisačko-moslavačka županija nastavlja s razvojem školstva

Sisačko-moslavačka županija nastavlja s planom razvoja visokog školstva, a posebice kada je riječ o programima koji su konkurentni na tržistu rada i koji će privući mlade da dođu studirati na području županije.

S tim ciljem župan Ivan Celjak sa suradnicima održao je sastanak s predstavnicima visokoobrazovnih institucija u Republici Hrvatskoj. Uz dekana Građevinskog fakulteta u Zagrebu prof.dr.sc. Stjepana Lakušića, sastanak je održan i s dekanom Učiteljskog fakulteta u Zagrebu prof.dr.sc. Sinišom Opićem te prodekanom Markom Badrićem.