Na Gradskom vijeću Popovače o sigurnosti građana u prometu

Gradsko vijeće Popovače na nedavno je održanoj sjednici aktualiziralo temu o sigurnosti građana u prometu, posebice o sigurnosti pješaka.

Vijećnica Dijana Lipovac (HSP) gradonačelnika je izvjestila o situaciji u Sisačkoj ulici. Budući da je to jedna od najprometnijih ulica u gradu napomenula je kako je nužna izrada pješačkog prijelaza preko pruge. Trenutno pješaci pred samu prugu moraju prijeći na cestu, a posebno su u tim situacijama u opasnosti  školarci.

U vrijeme kada je grad rekonstruirao pješačku stazu u toj ulici nije se izradila građevinska dozvola za pješački pružni prijelaz budući da je on takav već dugi niz godina, pa samim time on nije napravljen. No, budući da se sada radi na rekonstrukciji Sisačke ulice, u sklopu tog projekta trebali bi dobiti i pješačko-biciklističku stazu s prijelazom. „Tragom vašeg pitanja stručne službe mogu uputiti upit HŽ-u kako bi se bez značajnijih zahtjeva poput građevinske dozvole, pronašlo rješenje“  – rekao je gradonačelnik Josip Mišković.

Kada će se pristupiti sanaciji pješačke staze u Moslavačkoj ulici u Gornjem krivaju zanimalo je vijećnika Zvonimira Kondresa (HSP).

„Ova pješačka staza od Volodera do Gornje Gračenice u ukupnoj dužini od 12 kilometara je jedna od kapitalnih investicija grada. Za to imamo građevinsku dozvolu ali očekujemo financiranja od strane europskih ili nacionalnih fondova kako bi tu izuzetno veliku investiciju ostvarili, a prvenstveno kako bi omogućili sigurnost pješaka. U tom čekanju grad je odlučio najkritičnije dijelove rekonstruirati. U ovom času je u fazi provođenje postupka bagatelne nabave u dijelu od mosta na zavoju do Ulice svetog Josipa,a radi se od 320 metara. Budući da pored pješačke staze prolazi županijska cesta, a znamo da nam se bliži i zimska služba, nadati se možemo da ćemo ipak dobiti suglasnost da započnemo već ove godine s  određenim radovima.“ – rekao je gradonačelnik.

Vijećnika Kondresa koji dolazi iz Volodera također je zanimalo što je sa željezničkom stanicom u tom mjestu, nazvavši ju kao i ostali mještani „Željeznička stanica Meksiko“.

Gradonačelnik Mišković potvrdio je da zna kako taj objekt nije u uporabi niz godina te propada. Nada se kako će to biti riješeno s projektom rekonstrukcije pruge Dugo Selo-Novska, jer u sklopu izgradnje drugog kolosjeka trebao bi se urediti i dio okolne infrastrukture.