Vježba zaštite i spašavanja Kutina 2021.

U blizini središnjeg gradskog trga pripadnici Vatrogasne zajednice Grada Kutine danas su izveli vatrogasnu vježbu po nazivom “Vježba zaštite i spašavanja Kutina 2021.”
Vatrogasci su izveli 8 vježbi kroz koje su prikazali svoje aktivnosti u spašavanju ljudskih žviota i materijalnih dobara.
1. Aktiviranje i podizanje operativnih snaga vatrogasaca
2. Aktiviranje djela postrojbi cz-a za logistiku,
3. Tehnička intervencija u prometu
4. Tehnička intervencija-akcident s opasnom tvari
5. Evakuacija škole
6. Gašenje požara podruma i spašavanje sa zgrade
7. Spašavanje iz vode
8. Informiranje javnosti
U vježbi su sudjelovali pripadnici: VP Kutina, JVP Grada Splita, PVP Petrokemija, DVD Katoličke Čaire, DVD Ilova, DVD Repušnica, DVD Banova Jaruga, DVD Kutina Grad, DVD Husain, DVD Šartovac, DVD Međurić, stožer CZ Kutina i operativne snage CZ-a, PP Kutina, voditeljstvo vježbe i zapovjednici.
Cilj vježbe je procjena mogućnosti reagiranja operativnih snaga na području Grada u rješavanju nastalih problema, kao i uključivanje ostalih operativnih snaga van područja grada i ostalih subjekata koji mogu pomoći u rješavanju nastalog problema.