Raspodjela spremnika za papir na području Općine Velika Ludina

Općina Velika Ludina obavještava građane da su putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeni spremnici za papir i da se započinje s njihovom podjelom. Odnosno, da ih mogu preuzeti na adresi Reciklažnog dvorišta – Zagrebačka 2c, Velika Ludina.

Spremnik je moguće preuzeti samo uz predočenje zadnjeg izdanog računa Eko Moslavine d.o.o. (za mjesec rujan) čime se dokazuje korištenje minimalne javne usluge odvoza komunalnog otpada.

Također, iz Općine Velika Ludina poručuju kako će sa preuzimanjem spremnika biti obustavljena isporuka vreća za papir. Papirni otpad iz spremnika odvozit će se prema do sada ustaljenom rasporedu odvoza reciklabilnog otpada.