Općina Velika Ludina raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija

Općina Velika Ludina objavila je Natječaj  za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina.

Pravo prijave na Natječaj imaju svi redoviti studenti i učenici srednjih škola, državljani Republike Hrvatske, sa stalnim prebivalištem na području Općine Velika Ludina.

Za akademsku i školsku godinu 2021./2022. dodijelit će se:

– 5 (pet) stipendija studentima po socijalnom kriteriju i

– 2 (dvije) po kriteriju izvrsnosti i

– 20 (dvadeset) stipendija učenicima srednjih škola po socijalnom kriteriju i

– 2 (dvije) po kriteriju izvrsnosti.

Kriteriji, popis dokumentacije koju je potrebno predati prilikom prijave, te sam obrazac prijave objavljeni su na internet stranici općine, a mogu se dobiti i u prostoru Općine. 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na Internet stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija.

Stipendije se dodjeljuju za desetomjesečno razdoblje, a isplaćuju se za studente u mjesečnim obrocima od 600,00 kn počevši od 01.10.2021. do 31.07.2022. godine, a za učenike srednjih škola u mjesečnim obrocima od 300,00 kn počevši od 01.09.2021. do 30.06.2022. godine.

Molbe sa nepotpunom dokumentacijom i dospjele izvan roka neće se razmatrati.

Prijave na natječaj sa navedenom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana od

dana objave natječaja odnosno do 27.10.2021. godine na adresu:

OPĆINA VELIKA LUDINA

Odbor za školstvo i dodjelu stipendija

Sv. Mihaela 37

„za dodjelu stipendije (socijalni ili kriterij izvrsnosti)“

44316 VELIKA LUDINA