Općina Velika Ludina nastavlja s prodajom nekretnina u svom vlasništvu

Jedinstveni upravni odjel Općine Velika Ludina raspisao je Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine.

U sklopu natječaja u Velikoj Ludini  prodaje se i kuća, dvorište te oranica ukupne površine 2 576 m² s početnom cijenom od 101.315,25 kn. U Katoličkom Selišću prodaje se kuća i dvorište ukupne površine 1205 m2, a početna cijena iznosi 30 573, 04 kn.

Također, prodaje se oranica u Velikoj Ludini, dva vrta pod kućom u Gornjoj Vlahiničkoj, četiri livadska selska čreta u Okolima, kuća, dvorište i dvije gospodarske zgrade, te tri oranice i jedna livada u Ludinici kao i livada čret u Vidrenjaku.

Za nekretnine na kojima postoji teret, brisanje tereta podmiriti će Općina Velika Ludina. Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama do 05. studenog 2021. godine.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se 10. studenog 2021. godine u 09,00 sati u prostorijama Općine Velika Ludina.

Natjecatelji su dužni pisane ponude dostaviti putem pošte ili predajom u pisarnici u zatvorenoj omotnici uz naznaku “NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA KUPNJU NEKRETNINE“  na adresu Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina.

Popis dokumentacije koju je potrebno priložiti, obrazac ponude i više informacija o natječaju može se pronaći na internetskim stranicama općine, a mogu se dobiti i  tijekom uredovnog radnog vremena u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Ludina.