Odlukom Županijske skupštine Domovi zdravlja Sisak, Kutina i Petrinja pripojeni su u jedinstveni Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije s privremenim sjedištem u Kutini

U Sisku je 21. listopada održana 3. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. Na opsežnom Dnevnom redu, uz usvajanje Zapisnika s prošle sjednice te Aktualnog sata, nalazile su se još 42 točke.

Velik broj odnosio se na obnovu županijskih ustanova – obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne skrbi, a izneseno je i Izvješće o poduzetim aktivnostima na potresom pogođenom području vijećnicima.

S 24 „ZA“ i 11 „PROTIV“ vijećnici su prihvatili I.izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna, a pojasnila ih je Marijana Klobučar Bobetko, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu: „Izvorni proračun povećavamo 125 milijuna kuna, a rashodi iz izvora općih prihoda smanjuju se za 42,5 milijuna kuna. Poravnavamo ga s pomoći i donacijama koje smo dobili, a kako bi mogli pokrenuti postupke obnove.“

Usvojen je i Izvještaj o izvršenju Proračuna za prvih šest mjeseci ove godine, a o kojem je župan Ivan Celjak naglasio kako su prihodi iznosili 447,8 mln kn, a rashodi 566,7 mln kn, odnosno zabilježen je manjak od gotovo 119 milijuna kuna.

Također, usvojen je i  Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije. Kako je istaknuo ravnatelj Stipo Šapina prihodi od poslovanja iznosili su nešto više od 32 mln kn, a rashodi 43,8 mln kn. Budući da je ŽUC iz 2020. godina prenio određena sredstva, poslovanje u prvih 6 mjeseci završeno je u plusu od 2,2 milijuna kuna. Dodao je i kako je RH je s 25 milijuna kuna pomogla sanaciju prometnica i ostalih prometnih građevina od potresa, a za sada je u tu svrhu utrošeno 19 milijuna kuna, dok su određeni radovi još u tijeku. Kako je pojasnio, na sljedećoj će se sjednici donositi Plan rada za 2022. godinu, pa će građani biti upoznati s planom obnova prometnica po modelu 50:50 s jedinicama lokalne samouprave, a u planu je i rješavanje problema s prostorom budući da se za sadašnji izdvaja 4 500 kn mjesečno, a najam ističe 31.12.2021..

Veliku pažnju privuklo je donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela, a koju je pojasnio župan Ivan Celjak: „Analiza radnih procesa pokazala je da je potrebno ovo novo ustrojstvo, a u obzir smo uzeli znanja, vještine i sposobnosti svih namještenika u županijskom sustavu, a brigu smo vodili i o katastrofalnom potresu koji nas je pogodio. Cilj novog ustroja je da uprava postane javna, odgovorna i učinkovitija“.

Dok vijećnica Luca Gašpar Šako (MOST) ističe kako joj nije jasno što se dobiva novim ustrojstvom, vijećnik Mijo Latin (HSS) pohvaljuje ovaj prijedlog budući da se otvara i Odjel za poljoprivredu koja u ovom trenutku više ne može čekati, a daljnji tijek rasprave obilježilo je prepucavanje vijećnika Srđana Marića (SDP) i Tomislava Kralja (HDZ) o postignućima bivših i sadašnje vlasti, kako u županiji i njezinim ustanovama i poduzećima, tako i u gradu Sisku.

U daljnjem tijeku sjednice usvojena su Izvješća o financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova. Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Nataša Acs tijekom izlaganja istaknula je kako županija ima 9 zdravstvenih ustanova, a zbog raznih čimbenika poput nedovoljnih decentraliziranih sredstava od strane države, niske cijene usluga, povećanih rashoda za zaposlene, izlazaka timova iz domova zdravlja, većih izdvajanja za opremu i zaštitna sredstva, financijski rezultati poslovanja nisu uspješni.

„Uspješno su godinu završile Gradske ljekarne Sisak, manjak prihoda nad rashodima nisu zabilježeni još samo Domovi zdravlja Sisak i Petrinja, no budući da su oni negativno poslovali ranije, ni njihov konačan rezultat nije uspješan, dok je Dom zdravlja Kutina lani poslovao negativno, ali je ukupno zbog prenesenih sredstava iz ranijeg razdoblja godinu završio pozitivno.” – naglasila je Acs.

U raspravi je sudjelovalo više vijećnika, a vijećnik Ante Žilić (HSP) iz Popovače iznio je zabrinutost zbog poslovanja Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ u posljednje 4 godine.

„Nije potrebno posebno biti upućen i školovan da podatak od 624 kreveta ugovorena s HZZO-om, a istovremeno broji 643 zaposlenika,  ne zaintrigira, te smatram da to nije dugoročno održivo. Zanimljivo je i da od 241 nezdravstvenog radnika čak 112 ih je NKV“ – rekao je uvodno te dodao: „Iako se kroz ovo izvješće kao glavni razlog nastanka minusa ističe COVID-19, ukupne dospjele obveze od 51 milijun kuna, odnosno dugovanja prema dobavljačima od 21 milijun kuna vidim kao rezultat lošeg vođenja ustanove. Osjećate li se odgovorno za ovako negativan rezultat, zašto ste dopustili da se dugovi nagomilavaju, niste li mogli utjecati na „stvarnog gazdu“ u bolnici? Da ne spominjem situaciju pred same lokalne izbore kada se zaposlio određen broj ljudi, a vi ste kao ravnateljica bila jedna od najaktivnijih od svih, a nažalost rezultat te popularnosti vidimo u ovom izvješću. Uvjeren sam i kako će Izvješće za prvih šest mjeseci ove godine biti isto kao i ovo za 2020.godinu.“

HSP je unatoč tome podržao ovo izvješće budući da je vijećnik uvjeren kako sadašnje vodstvo županije nije upoznato s tim problemima te se nada kako će se oni riješiti. Također, napomenuo je i kako je Gradsko vijeće Popovače prije lokalnih izbora oprostilo dug bolnici za komunalnu naknadu u visini od oko 500 tisuća kuna. Nažalost plaćanje obveza nije nastavljeno pa se gomila novi, a sada iznosi oko 100 tisuća kuna.

Vijećnik Mato Fofić (HDZ) istaknuo je kako stanje nije toliko loše kako ga vidi vijećnik Žilić. „Ako je slučajno bilo nepravilnosti, ja kao član Upravnog vijeća neću dozvoliti da se nastave i u suradnji s ravnateljicom riješit ćemo sve probleme“. – poručio je.

Vijećnica Ljiljana Lampert (MOST) iskoristila je ovu prigodu i pohvalila ravnateljicu i djelatnike Doma zdravlja Kutina, kao i suradnju s Gradom Kutina, a kojoj se nada i u budućnosti.

Vijećnike je najviše zainteresiralo donošenje Odluke o pripajanju Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Petrinja Domu zdravlja Kutina i promjena naziva i sjedišta Doma zdravlja Kutina. Kako je pojasnila resorna pročelnica Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je sada u izmjeni, jedinica regionalne samouprave može imati samo jedan Dom zdravlja, a 14 jedinica to je već reguliralo, dok je Sisačko-moslavačka županija s još 3 trenutno u tom postupku. Nezadovoljstvo tom odlukom iskazali su brojni vijećnici, posebice oni s područja Kutine: Damir Markuš (DP), Ljiljana Lampert (MOST), Dara Bursik (SDP), Vlatko Sedlaček (DP). Oni su iskazali zabrinutost zbog tog spajanja zbog loših iskustava u prošlosti, te zbog zadovoljstvom usluga koje pruža Dom zdravlja Kutina, a za koje se pribojavaju kako će biti oslabljene.

Detaljnu analizu vijećnicima je prezentirao župan Ivan Celjak: „Integracijom domova zdravlja u jedinstveni Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije želimo povećati otpornost i konkurentnost primarne zdravstvene zaštite, te racionalno koristiti resurse. Nitko neće biti višak i nitko neće dobiti otkaz, to je jako važno! Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije imat će 288 zdravstvenih djelatnika, 68 nezdravstvenih djelatnika, dakle ukupno 356 djelatnika s udjelom zdravstvenih djelatnika od 80.90%. Izrada sistematizacije je u tijeku, na tome rade tri ravnateljice, a umjesto dosadašnjeg 21 rukovodećeg odnosno položajnog radnog mjesta, imat ćemo ih 9. Objedinjeni dom zdravlja imat će jednog ravnatelja, jednog zamjenika ravnatelja, 4 pomoćnika ravnatelja, a pomoćnik/ca za sestrinstvo ujedno će biti i glavna sestra, 2 voditelja ispostave te jednog voditelja odjela.“ Uz prednosti pri apliciranju projekata na fondove EU, a koji je župan spomenuo kao važne izvore financiranja, navedeni su i izvori ušteda. „Na temelju nove sistematizacije, s 9 umjesto dosadašnjeg 21 položajnog radnog mjesta, uložit će se 630 tisuća kuna, za rad uprave, na temelju Upravnog vijeća uštedjet će se 135 tisuća kuna, a smanjenjem rashoda zbog ujedinjene javne nabave uštedjet će se oko 1,4 milijuna kuna. Ukupno, na godišnjoj razini, samo na tim stavkama uštedjet će se preko 2 milijuna kuna.

Zaključno, župan je istaknuo kako se Dom zdravlja Sisak i Dom zdravlja Petrinja pripajaju Domu zdravlja Kutina jer on ima najviše djelatnosti, a kako će sjedište objedinjenog Doma zdravlja biti u Sisku, no, do obnove prostora, privremeno će sjedište biti u Kutini. U konačnici ova je Odluka usvojena s 22 „ZA“ i 12 „PROTIV“.

U nastavku sjednice vijećnici su prihvatili ostavku potpredsjednika Županijske skupštine Davora Kljakića, te su na tu poziciju izabrali Ivana Brlečića (HDZ). Također, vezano uz Moslavinu je i razrješenje predsjednik i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste. Dosadašnjeg predsjednika Miroslava Matića (HDZ) zamijenio je  Tomislav Kralj (HDZ). Odlukom vijećnika dr. Kristijan Medur iz Gornje Gračenice imenovan je za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova na području Grada Popovače.