O Domu zdravlja na Aktualnom satu GV Kutine

Na Aktualnom satu Gradskog vijeća Kutine otvoreno je nekoliko tema, među kojima i pripajanje Domova zdravlja u jedinstveni Dom zdravlja Sisačko moslavačke županije.
  Vijećnik Nebojša Čović u ime Kluba vijećnika HDZ-a podržao je objedinjavanje Domova zdravlja na području SMŽ u jedinstveni Dom zdravlja samo uz uvjet da se podigne kvaliteta zdravstvenog standarda i građanima omogući dostupnost specijalističko konzilijarnih djelatnosti, te poveća mobilnost liječnika, a ne pacijenata.
  Gradonačelnik Babić vezano uz ovu temu rekao je kako su vjerojatno svi gradski vijećnici bez obzira na političke opcije protiv pripajanja do kojega je došlo i kako bi bili sretniji da nije došlo do promjena. Ipak osnivač Doma zdravlja Kutine je Sisačko moslavačka županija koja je i odgovorna za rad svih Domova zdravlja, a time i za kvalitetu usluge. Kako se moglo čuti o ovoj temi župan Ivan Celjak ističe kako bi ova reforma trebala rezultirati uštedama, boljom organizacijom rada i poboljšanjem kvalitete usluge što su navedeni ciljevi ove reforme. Gradonačelnik zaključuje kako će se stanje u Domu zdravlja pratiti. „Nas zanima samo kvaliteta usluge da ostane ista ili da bude još bolja i to ćemo pratiti ja kao gradonačelnik, osoblje Doma zdravlja i naši sugrađani. Ako vidimo da je nakon objedinjavanja ta kvaliteta narušena i da građani to osjećaju kroz zdravstvenu skrb onda ćemo poduzeti određene korake“, zaključio je Babić.