Grad Popovača prodaje nekretnine u svom vlasništvu

Grad Popovača objavio je Javni natječaj za prodaju nekretnina u svom vlasništvu.

Radi se o građevinskim i poljoprivrednim zemljištima u katastarskim općinama Popovača, Voloder i Osekovo.

U Popovači se u Ulici Julija Banderiera prodaje dvorište, od 245 m², te dvorište u Ulici Braće Weiss od 256 m². Riječ je o neizgrađenim građevinskim zemljištima u neposrednoj blizini obiteljskih kuća.

U Voloderu, u Ulici Donji Krivaj,  prodaju se kuća, dvor i livada površine  4719 m². U istoj se ulici prodaje i kuća s dvorištem površine 517 m².

U Ulici svete Barbare, u Voloderskom brdu prodaju se kuća, dvor i oranica površine 4036 m².

U Ulici svete Barbare, u predjelu Hrušovlani prodaju se oranica od  1306 m², te livada  površine 1475 m².

U naselju Osekovo u Ulici Crkveno selo prodaju se kuća i dvorište površine 1554 m², te oranica Hižni dijeli površine 3240 m².

Početne cijene nekretnina utvrđene su na temelju procjene stalnog sudskog vještaka, a prodane će biti ponuditelju s najvećom cijenom. 

Ponude za Javni natječaj dostavljaju se poštom ili predaju neposredno Gradu Popovači u zatvorenoj omotnici s napomenom “NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ“, na adresu Grad Popovača, Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača.

Rok za podnošenje ponuda je 5. studenog.

Više informacija o natječaju može se pronaći na službenoj internetskoj stranici Grada: https://www.popovaca.hr/natjeaji-i-javni-pozivi/10705-javni-natjecaj-za-prodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-grada-popovace , a mogu se dobiti i u prostoru Gradske uprave.