Obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Centar za žena Adela u suradnji s Policijskom upravom sisačko-moslavačkom i Centrom za socijalnu skrb Sisak javnom je akcijom na sisačkoj tržnici na prigodan način organizirao obilježavanje  Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Događaj su poduprli zamjenik župana Mihael Jurić i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Sisačko—moslavačke županije Sanja Mioković.

Tijekom obilježavana spomenutog dana, na Info pultu građani su informirani kako prepoznati nasilje u obitelji kao i o znakovima nasilja na žrtvi. Upoznati su o brojevima telefona na koje mogu nazvati i prijaviti nasilje te im je podijeljen promotivni materijal.

Također, prisutnim građanima je skrenuta pozornost na važnost pravovremene i istinite prijave svih oblika nasilja. Potaknuti su da ukoliko budu ili već jesu svjedoci nasilja, da o istome obavijeste nadležni Centar za socijalnu skrb ili najbližu policijsku postaju, a sve u cilju zaštite žrtve nasilja i smanjenja mogućih posljedica nasilja, kao i podizanja svijesti da nasilje nije i ne mora biti dio svakodnevnoga života.