Uvođenje jednosmjenskog rada u osnovnim školama Grada Kutine – OŠ Stjepana Kefelje

Gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić u društvu ravnatelja Ivice Petrovića obišao je Osnovnu školu Stjepana Kefelje za koju se priprema projekt dogradnje pet dodatnih učionica kako bi se osigurao jednosmjenski rad u spomenutoj školi.

„Na projektu dogradnje učionica intenzivno se radi te ćemo nastojati projekt prijaviti i na natječaje kako bi osigurali sufinanciranje od strane RH ili EU. Vrijednost projekta procijenjena je na  10,0 milijuna kuna, dok bi realizacijom jednosmjenskog rada u školi dobit za učenike i roditelje bila neprocjenjiva“,  rekao je gradonačelnik Zlatko Babić

Iako opći trend u RH i postojeći demografski pokazatelji posljednjih desetljeća ukazuju na pad broja novorođene djece na području Sisačko-moslavačke Županije, kao i na trend depopulacije određenih područja Županije, prema kojemu se predviđa pad broja djece školskih obveznika u narednom razdoblju, podaci o broju učenika u OŠ Stjepana Kefelje, Kutina, u istom periodu, nisu u skladu s tim trendom.

Naprotiv, u zadnjih 10 godina broj učenika u Matičnoj školi je konstantan, a broj razrednih odjela se čak i povećao. Nažalost, nastava se u Matičnoj školi u razrednoj nastavi odvija u dvije smjene što negativno utječe na kvalitetu nastave, ali i na socijalne i ekonomske pokazatelje.

Izgradnjom dodatnih 5 učionica osigurao bi se jednosmjenski rad, a što bi poboljšalo uvjete rada škole odnosno pozitivno utjecalo na obrazovne, socijalne i ekonomske pokazatelje, a samim time i na demografski razvoj područja.