Popovački vijećnici jednoglasno donijeli Izmjene i dopune proračuna

Gradski vijećnici Popovače na prvoj su radnoj sjednici  u ovom sazivu pristupili Izmjenama i dopunama ovogodišnjeg proračuna. Naime, planirani prihodi iznosili su nešto više od 71 milijun kuna, a budući da Grad planira ostvariti sufinanciranje tri važna  projekata od strane EU i nacionalnih fondova povećani su na 104,5 milijuna kuna.

„Budući da je Grad Popovača prijavio tri važna projekta na EU fondove dužni smo provesti ovaj rebalans kako bi osigurali dovoljno sredstava za njihovu provedbu. Riječ je o projektu izgradnje svlačionica na Športskom parku Moslavac vrijednom 11 milijuna kuna, potom mostu preko vodotoka Jelenska i Dječjem vrtiću Voloder vrijednom preko 10 milijuna kuna.“ – pojasnio je gradonačelnik Josip Mišković.

Vijećnici su usvojili i Izmjena i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Izmjene i dopune  Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu. Usvajanjem Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja gospodarsko-proizvodne zone Mišićka Popovača omogućili su proširenje pogona tvrtke Sano te privlačenje novih investitora.

Donošenjem Odluka o davanju suglasnosti za kupnju nekretnina – kuće u Strušcu i kuće u Popovači omogućili su realizaciju projekta „Kuća meda“, odnosno stvaranje poslovnih prostora za potrebe ispostave Razvojne agencije SIMORA te Gradske uprave.

Vijećnici su jednoglasno donesli i prijedlog Zaključka o imenovanju mrtvozornika za područje Grada, a kojeg treba potvrditi Županijska skupština. Kako bi se taj posao obavljao profesionalno, a budući da je na području Grada trenutno prisutan samo jedan mrtvozornik, za taj se posao predlaže i dr. Kristijan Medur iz Gornje Gračenice.

Kako bi se stvorili dodatni kapaciteti u dječjem vrtiću, vijećnici su donesli i Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt „Dječji vrtić Voloder“. Naime, trenutni kapaciteti dječjih vrtića na području grada nisu dovoljni te se ovaj projekt užurbano provodi.

„Kada smo prije nešto više od godine dana napravili rekonstrukciju i dogradnju vrtića te stvorili uvjete za boravak 300-tinjak djece smatrali smo da će njegovi kapaciteti biti dovoljni za sljedećih nekoliko godina. No, već sada došli smo u situaciju da nam je vrtić u potpunosti popunjen te da  imamo potrebe za otvaranjem još jedne grupe kako bi sva djeca koja su se prijavila, dobila svoje mjesto u vrtiću. Smatramo da je to naša obveza te nas je to potaknulo da ubrzamo projekt Dječjeg vrtića Voloder. Ovih dana uspjeli smo dobiti građevinsku dozvolu te nam sada predstoji prijava tog projekta na mjeru 7.4.2.“ – pojasnio je gradonačelnik.

Izmjenama odluke o naknadama vijećnici su jednoglasno odlučili da će njihova naknada po prisustvu na sjednici biti povećana s dosadašnjih 350 na 400 kuna, dok će naknada potpredsjednicima  umjesto dosadašnjih 500 iznositi 700 kuna mjesečno. Što se tiče naknade predsjedniku vijeća, ona je smanjena i umjesto dosadašnjih 1750 kuna mjesečno iznosti će 1250 kuna, dok predsjednici Vijeća mjesnih odbora za svoj rad i dalje neće primati naknadu. Iako je vijećnik Danijel Sučija (HDZ) istaknuo kako smatra da je nužna naknada predsjednicima mjesnih odbora budući da imaju određene dužnosti koje moraju obavljati, a i dužni su prenositi potrebe građana, gradonačelnik je pojasnio kako nakon konstituirajuće sjednice njihovih vijeća većina nije održala niti jednu sjednicu, iako je zakonska obveza predsjednika sazvati barem jednu sjednicu godišnje. Također, vijećnik Sučija istaknuo je kako naknade vijećnicima ne bi trebalo povećavati zbog situacije u kojoj se trenutno grad nalazi zbog pandemije, a gradonačelnik je pojasnio kako je to bio prijedlog vijećnika vladajuće većine s kojim se oporba može ili ne mora složiti, a može se i odreći svojih naknada. Unatoč raspravi, ove su odluke donesene jednoglasno. Jedina odluka koja nije donesena jednoglasno, odnosno, protiv koje su bili vijećnici HDZ-a odnosila se na koeficijent za obračun plaće zamjenika gradonačelnika na temelju kojeg će njegova neto plaća iznositi oko 12 tisuća kuna.

Tijekom aktualnog sata pitanja je postavljalo 9 vijećnika, među kojima i Katarina Uremović, predsjednica Kluba vijećnika HDZ-a o čijem je oformljavanju na početku sjednice sve prisutne izvijestio predsjednik Gradskoga vijeća Saša Jagarčec. Dva vijećnika koja nisu uspjela postaviti svoja pitanja, prilike će to imati na početku aktualnog sata 4.sjednice Gradskoga vijeća koja je planirana u rujnu.