Obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije utjecaja na okoliš izgradnje Eko reci parka na području Industrijsko-logističke zone Grada Kutine

Prema odluci Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od  23. srpnja ove godine Upravni odjel za prostorno  uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije objavio je obavijest o stavljanju na javnu raspravu Studije utjecaja na okoliš  izgradnje Eko reci parka  na području Industrijsko-Iogističke zone Grada Kutine.

Javna rasprava i javni uvid, u trajanju od trideset dana će se održati od 11. kolovoza 2021. godine do  11. rujna 2021. godine u prostorijama Grada Kutine, Trg kralja Tomislava 12, Kutina. Uvid u Studiju moći će se obaviti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati u prostorijama Grada Kutine, ispred vijećnice na prvom katu. Studija i ne-tehnički sažetak studije biti će objavljeni na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja danom početka javne rasprave.

Javno izlaganje o Studiji će se održati 26. kolovoza 2021. godine, s pocetkom u 10,00 sati u vijećnici Grada Kutine.

Ukoliko zbog mjera prevencije bolesti Covid-19 i odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite javno izlaganje neće biti moguće, isto će se organizirati online, na način da će na stranicama Ministarstva gospodarstva i  održivog razvoja biti objavljena poveznica za spajanje na online javno izlaganje. U slučaju online javnog izlaganja, moguće je primjedbe na studiju dostaviti i na mail: blanka.bobetko-maistorovic@smz.hr, s opisom predmeta: PUO – Eko-reci park”.

Na javnoj raspravi (javnom uvidu) će biti izložena Studija i ne-tehnički sažetak Studije, knjiga primjedbi, Odluka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o upućivanju Studije na javnu raspravu, te ova Obavijest.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi o Studiji se mogu upisati u knjigu primjedbi koja će biti postavljena na mjestu održavanja javne rasprave, ili se mogu dostaviti pisano, poštom ili osobno, za vrijeme trajanja javne rasprave, na adresu: Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rimska ulica 28, 44000 Sisak, s naznakom „PUO – Eko-reci park”.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u periodu trajanja javne rasprave ili nisu čitko napisani i potpisani neće biti uzeti u obzir prilikom izrade Izvješća o javnoj raspravi.