Izražena potreba za obnovom nerazvrstanih cesta te izgradnjom nadstrešnice za školarce u Voloderu

Kada se planira popravak nerazvrstanih cesta na području Grada Popovače na nedavno održanoj sjednici Gradskoga vijeća gradonačelnika je upitao vijećnik Danijel Sučija (HDZ). Vijećnik je tom prigodom istaknuo potrebu popravka desnog odvojka Ulice Škrleta u Voloderu. Naime, tamo žive dvije obitelji, a riječ je o zemljanom putu.

Budući da je spomenut odvojak u kojem je zemljani put, gradonačelnik je istaknuo da njegovo nasipavanje kamenom ne bi trebao biti problem, te da će se to uskoro riješiti. Naime, u odgovoru je gradonačelnik napomenuo kako se čekao rebalans proračuna kako bi se dobio uvid u financijsko stanje, odnosno koliko je sredstava na raspolaganju za tu namjenu te kako ni se napravio plan asfaltiranja i obnove nerazvrstanih cesta za ovu godinu.

Također, vijećnik je iskazao potrebu za izgradnjom nadstrešnice u samom centru Volodera. „Budući da uskoro kreće nova školska godina, zanima me što će grad učiniti po tom pitanju?“

Gradonačelnik je istaknuo kako je riječ o obećanju od prije 2-3 godine, te kako još nije odlučeno što će se točno poduzeti po tom pitanju, a iako je nadstrešnica skuplje rješenje, za njega će se vjerojatno odlučiti.  „Budući da je riječ o potrebama djece, obećajem da ćemo rješavanju ovog problema pristupiti u što skorijem roku“ – poručio je gradonačelnik.