Župan Celjak na sastanku s ministrom znanosti i obrazovanja

Župana Ivan Celjak i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs sa suradnicima održali su radni sastanak o stanju školskih objekata nakon potresa i interventnim mjerama koje se provode. U potresu je oštećeno 56 školskih objekata, a zbog nastalih oštećenja, 9 objekata je neuporabljivo, 12 je privremeno neuporabljivo, 11 je uporabljivo s preporukom, a 24 je uporabljivo.