Start postrojenja DUKI 1

Danas (2. srpnja 2021.) će uslijediti start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline 1 / linija 100 u
Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.
U vrijeme odvijanja ovih aktivnost moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u
zrak i buke.
Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima
na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.