Poziv na sudjelovanje u partnerstvu na projektu e-Dječja kartica – ”Mudrica“

Poticajne obiteljske i populacijske mjere predstavljaju prioritet djelovanja Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, te upravo iz spomenutoga razloga pokrenuta je e-Dječja kartica – „Mudrica“ kao potpora i olakšica roditeljima i njihovoj djeci. 
E-Dječja kartica – „Mudrica“ kroz pogodnosti ili popuste na usluge ili proizvode za korisnike s djecom omogućava poboljšanje obiteljskog standarda.  Korisnici e-Dječje kartice – „Mudrice“ su svi roditelji (udomitelji i skrbnici) najmanje jednog djeteta do 18 godina života na području Republike Hrvatske te je usluga u potpunosti besplatna za korisnike.

Sudjelovanje u partnerstvu podrazumijeva osiguranje pogodnosti ili popusta za krajnje korisnike e-Dječje kartice – „Mudrice“ te ovim putem pozivamo sve zainteresirane za sudjelovanje kao partner u spomenutom projektu da se obrate na e-mail adresu info.djecjakartica@demografijaimladi.hr te saznaju sve o partnerstvu u projektu e-Dječja kartica – “Mudrica”.

Za sada je osigurana suradnja s brojnim poslovnim subjektima na razini cijele Republike Hrvatske, a informacije o tome i  o načinu sudjelovanja i uključivanju u projekt e-Dječja kartica – „Mudrica“  možete pronaći na web stranici https://e-djecjakartica.hr