Pad broja nezaposlenih u Sisačko-moslavačkoj županiji

Krajem mjeseca lipnja u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i Područnog ureda Kutina, registrirano je 7.548 nezaposlenih osoba. U usporedbi sa svibnjem, broj nezaposlenih manji je za 3,3% ili 256 osoba, a u odnosu na lipanj 2020. broj nezaposlenih manji je za 20,4% ili 1.932 osobe.

Od ukupnoga broja registriranih nezaposlenih osoba u županiji najveći broj je u Sisku, 2.263 ili 30,0%), a najmanji u općini Majur (47 ili 0,6%). U ukupnom broju nezaposlenih, žene čine 55,9% (4.222 osoba), a muškarci 44,1% (3.326 osoba).

Prema podatcima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u mjesecu lipnju  novčanu naknadu koristilo je 987 nezaposlenih osoba ili 13,1% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi s lipnjem 2020. za 43,1% kada je bilo 1.736 korisnika novčane naknade. – priopćili su iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.