Natječaj za zapošljavanje u DVD-u Donja Gračenica

DVD Donja Gračenica oglašava natječaj za zapošljavanje djelatnika na određeno puno radno vrijeme na poslove održavanja spremišta, doma, čišćenja vozila i opreme nakon intervencija.

Natječaj je otvoren do 19. srpnja, a za prijavu je potrebna srednja stručna sprema, vozački ispit B kategorija te 2 godine rada na sličnim poslovima. Prednost imaju članovi DVD-a Donja Gračenica te osobe koje imaju prebivalište na području Grada Popovača. Uz molbu je potrebno priložiti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi te dokaz o vozačkom ispitu.

Prijave na Natječaj šalju se poštom na adresu: DVD Donja Gračenica, Moslavačka 1, Donja Gračenica, 44318 Voloder, ili putem e-maila na adresu: dvddonjagracenica@gmail.com Više informacija zainteresirani mogu dobiti od Božidara Šute na broj 099/638-4873.