Kutini, Popovači, Velikoj Ludini i županiji 5 iz transparentnosti proračuna

Gradovi Kutina i Popovača te općina Velika Ludina, baš kao i Sisačko-moslavačka županija, ocijenjeni su peticom iz transparentnosti proračuna prema istraživanju Instituta za javne financije koji je predstavio rezultate sedmog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih županija, gradova i općina. Cilj istraživanja bio je utvrditi objavljuju li sve županije, gradovi i općine svake godine pravovremeno pet ključnih proračunskih dokumenata na svojim mrežnim stranicama, a to su:

-izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna za 2019.;

-izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2020.;

-prijedlog proračuna za 2021.;

-izglasani proračun za 2021.;

-proračunski vodič za građane za 2021.

Gradovi Kutina i Popovača, općina Velika Ludina i Sisačko-moslavačka županija objavili su svih pet dokumenata na svojim web stranicama što ih svrstava u društvo jedinica lokalne i regionalne samouprave koji su na najvišoj razini po transparentnosti proračuna.