U Općoj bolnici “dr. Ivo Pedišić” Sisak ponovno je dopuštena pratnja na porodu

U Općoj bolnici “dr. Ivo Pedišić” Sisak ponovno je dozvoljena pratnja na porodu i to pod tri uvjeta – ukoliko je partner odnosno pratnja na porodu preboljela COVID-19 unutar 6 mjeseci i o tome ima medicinsku dokumentaciju, ukoliko partner odnosno pratnja na porodu ima potvrdu o primitku druge doze cjepiva i ako je od primitka druge doze cjepiva prošlo najmanje 2 tjedna, ili ukoliko partner odnosno pratnja na porodu raspolaže negativnim testom na COVID-19.

Partner, odnosno pratnja na porodu za vrijeme boravka u rađaonici tako nužno mora imati osobnu zaštitnu opremu: FFP2 masku, nazuvci za cipele, jednokratni zaštitni ogrtač i zaštitne rukavice, te mora poštivati pravilo minimalnog napuštanja prostora rađaonice.

Za pratnju na porodu nije nužno pohađati trudnički tečaj tijekom pandemije, a pri dolasku pratnje na porod osoba u pratnji mora se javiti primalji u hitnoj ginekološkoj ambulanti i dostaviti dokaze o preboljeloj bolesti, cijepljenju ili negativni test na COVID-19. Ukoliko potrebni dokazi nisu prikazani, osobi u pratnji neće biti dozvoljen pristup u rađaonicu.

Osoba u pratnji prije odlaska u rađaonicu prolazit će kroz postupak trijaže na ulazu u zgradu ginekologije.

Važno je napomenuti kako trudnicama koje su COVID-19 pozitivne i dalje nije dozvoljena pratnja na porodu.