Održana edukacija „Turizam u covid – 19 vremenima i nakon njih“

Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije u suradnji sa Udrugom hrvatskih putničkih agencija, 8. lipnja, održala je edukaciju na temu „Turizam u covid – 19 vremenima i nakon njih“. Edukacija je bila namijenjena nositeljima turističke ponude u destinaciji, djelatnicima turističkih zajednica, predstavnicima turističkih agencija, pružateljima usluga smještaja u obiteljskim domaćinstvima i na poljoprivrednim gospodarstvima te predstavnicima  turističke industrije.

Turističko tržište postalo je izrazito izazovno zbog posljedica pandemije COVID-19 s kojom se susrećemo na globalnoj razini. Uslijed novonastalih okolnosti sve je veća potreba prilagodbe ponuđača usluga u turizmu, a za što je ključna kvalitetna suradnja privatnog i javnog sektora te kvalitetan i educirani kadar.