Grad Popovača objavio Javni poziv za subvencije u poljoprivredi u 2021. godini

Grad Popovača objavljuje Javni poziv za sufinanciranje u poljoprivredi na području Grada u 2021. godini.

Predaju se zahtjevi za: Mjeru 4: Subvencija u pčelarstvu- prihrana pčelinjih zajednica i  Mjeru 10: Subvencija proizvodnje povrća i cvijeća na otvorenom.

Za Mjeru 4. subvencionirati će se proizvodnja meda po košnici, sukladno evidenciji povjerenika za pašu Pčelarske udruge „Lipa“ i „Metvica“, s iznosom od 20 kuna/košnica, maksimalno 3.000,00 kuna po korisniku.

Za Mjeru 10. subvencionira se proizvodnja povrća (krumpira, luka i graha niskog) u minimalnoj površini od 0,5 ha te ostalog povrća i cvijeća na otvorenom u minimalnoj površini od 0,25 ha iznosom do 3.000,00 kuna po hektaru. Isplata subvencije vršiti će se na temelju utvrđene površine pod proizvodnjom povrća i cvijeća.  Korisnik može u toku godine ostvariti pravo na subvenciju najviše do 10.000,00 kuna.

Korisnici potpora iz proračuna Grada Popovače, mogu biti: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada Popovače te čija se proizvodnja odvija na području Grada Popovača. Poljoprivredna gospodarstva ne smiju imati nepodmirenih obveza prema Gradu Popovači i      trgovačkim društvima kojima je Grad Popovača osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Obrazac za prijavu, obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti i obrazac privole mogu se preuzeti na internetskoj stranici grada ili osobno u zgradi gradske uprave.

Zahtjevi za navedenu mjeru zaprimaju se od 1. lipnja 2021. do 16. lipnja 2021. godine.