Upisi u Dječji vrtić Popovača

Dječji vrtić Popovača upise za sljedeću pedagošku godinu zbog nepredvidivih tehničkih poteškoća predvodit će po dosadašnjem postupku.

Roditelji/skrbnici će dobiti identifikacijski broj putem e-maila, a dokumentaciju potrebnu za upis moći će predati osobno u kutiju na ulazu u vrtić ili putem pošte.

Prijave za upis se mogu podnijeti za: cjelodnevni, 10-satni program, te poludnevni (u trajanju do 5 sati), program ranog odgoja, obrazovanja, njege i skrbi predškolske djece, a prijavnice se zaprimaju od 10. do 21. svibnja 2021.godine.

Popis potrebne dokumentacije te sve ostale važne informacije vezane uz upis mogu se pronaći na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Popovača te Grada Popovača.