Popis stanovništva odvijat će se od 13. rujna do 17. listopada

Državni zavod za statistiku obavještava kako bi se popis stanovništva trebao provesti od 13. rujna do 17. listopada. Provodit će se prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.

Provodit će se u dvije faze: od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani, dok će od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. popisivači obavljati popisivanje svih popisnih jedinica koje nisu samostalno popisane, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te će obavljati i kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa.

Iznimno, Popis se može provoditi do 29. listopada  ako se ustanovi da do 17. listopada nisu popisane sve popisne jedinice.

Podsjetimo, popis stanovništva provodi se svakih deset godina, a njime se prikupljaju podaci o broju, prostornom rasporedu i sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima, kao i podaci o kućanstvima i stanovima te o njihovim obilježjima.