Potreba sanacije pješačke staze kod Doma kulture u Popovači

Gradski vijećnici Popovače među brojnim aktualiziranim temama dotaknuli su se i potrebe sanacije pješačke staze kod Doma kulture. Da je staza u lošem stanju naglasio je vijećnik Andrija Ričko (HSLS) istaknuvši kako je sanacija nužna budući da prolazi pored dječjeg igrališta.

Da je dio pješačke staze saniran prilikom rekonstrukcije Trga II podsjetio je gradonačelnik Josip Mišković pojasnivši da će se nastavak sanacije odraditi prilikom izgradnje kružnog toka kod trgovine Konzum. „Onog časa kada se riješi kružni tok, a imamo naznaka da bi to moglo biti u ovoj godini, taj dio ćemo opločiti sukladno opločenju na Trgu II. Jasno, do tog trenutka ćemo održavati situaciju u stanju da ne umanji sigurnost pješaka, a posebice djece koja se tamo dolaze igrati. Ne bi želio da u ovom času krenemo u neku ozbiljniju rekonstrukciju, a onda da to kasnije prilagođavamo ili da rušimo zadnjih 10-ak metara zbog potreba kružnog toka.“ – pojasnio je gradonačelnik.

Izgradnjom kružnog toka kod Konzuma riješio bi se velik prometni problem budući da je trenutno postojeće križanje jedna od kritičnih točki kada je riječ o sigurnosti prometa.