Održana 46. sjednica Gradskog vijeća Popovače

Gradsko vijeće Grada Popovače održalo je 31. ožujka svoju 46., ujedno i pretposljednju sjednicu u ovom sazivu. Na Dnevnom redu nalazilo se 9. točaka, no na prijedlog klubova vijećnika HSP-a, SDP-a te HSLS-a on je nadopunjem Donošenjem Odluke o otpisu dugovanja Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot Popovača.

Dopunu je obrazložio predsjednik Kluba vijećnika HSP-a Anto Žilić. „Na dan 30.03.2021.godine dugovanje NPB Dr. Ivan Barbot Popovača prema Gradu Popovači  za ispostavljene račune komunalne naknade ukupno iznosi 542.944,91 kuna. Klubovi vijećnika HSP-a, HSLS-a i SDP-a upućuju Gradskom vijeću prijedlog da se navedeno dugovanje otpiše u cjelokupnom iznosu budući da je ova ustanova značajan gospodarski subjekt koji zapošljava 600-tinjak građana Grada Popovače. Smatramo da donošenje ove Odluke ima veliko značenje i kao poticaj gospodarstvu s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz peidemiju koronavirusa.“ – rekao je Žilić.

Ova je Odluka donesena jednoglasno, a komentirao ju je i predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a Vladimir Vuksan. „Naravno da smo to podržali, oko toga ne treba ni razmišljati. Bolnica ima veliki značaj za Grad i ne znam je li netko zabunom podigao tu naknadu 2019. godine šest puta pa da sada imamo problem. Bolnica je u nedoumici, tražila je smanjenje, ali nije dobila odgovor pa nije to ni platila.  No, bojim se da je ovo samo vatrogasna mjera i da trebamo pristupiti donošenju Odluke o smanjenju ove naknade. Ne trebamo sada analizirati kada je došlo do ovog propusta da se opet ne zapetljamo oko jednog običnog pitanja već to trebamo riješiti.“ – naglasio je Vuksan.

Donošenjem Odluke zadovoljan je bio i gradonačelnik Josip Mišković. „Ja sam također suglasan donošenju ove Odluke što zbog toga što je bolnica važan gospodarski subjekt i zapošljava velik broj ljudi, a što zbog toga što opet kroz neke druge određene stavke puni gradski proračun.“ – napomenuo je gradonačelnik.

Što se tiče redovnih točaka na Dnevnom redu, gradonačelnik je istaknuo da su one tehničke prirode, a donose se kako bi jedinica lokalne samouprave mogla funkcionirati. Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Popovače za 2020.godinu usvojeno je većinom glasova prisutnih vijećnika, odnosno, „suzdržan“ je bio samo vijećnik Vlado Lendvaj. Izvješće je pojasnio gradonačelnik Mišković: „Od onih planiranih sredstava realizirano je 86 milijuna kuna, od čega je realno prihodovano oko 50 milijuna kuna, a plan je bio 103 milijuna kuna. Što se tiče te realizacije, razlika od gotovo 36 milijuna kuna odnosi se na vrijednost procjene vodovodne i kanalizacijske mreže koja je sukladno zakonu prenesena u vlasništvo Moslavine d.o.o.“ Gradonačelnik je dodao i kako su određeni radovi završeni početkom ove godine, stoga realizacija određenih projekata nije uvrštena u to izvješće već će biti uvrštena u novo izvješće na kraju ove godine.

Izvješće o radu davatelja javne usluge Eko Moslavine d.o.o. za 2020.godinu podijelilo je mišljenja vijećnika, no, nakon rasprave usvojeno je s 12 glasova „za“, „protiv“ je bio jedan vijećnik, a „suzdržana“ četiri. Što se tiče Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu, ona su usvojena jednoglasno.

Vezano uz Odluke, jednoglasno su donesene Odluka o usvajanju Strategije pametnog Grada Popovače, Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom Grada Popovače te Odluka o donošenju revizije procjene rizika od velikih nesreća. Najviše interesa iskazano je za Strategiju razvoja pametnog grada Popovače 2021. – 2026.  koja je izrađena je s ciljem unaprjeđenja kvalitete života stanovnika područja grada Popovače i razvoja gospodarstva. „Grad Popovača je u suradnji s gradskim i komunalnim tvrtkama i ustanovama već realizirao niz projekata koji slijede europski koncept pametnog grada. Stoga je, kako bi se razvoj usmjerio u pametnom smjeru, nužno objediniti sve dosadašnje i buduće pojedinačne projekte iz različitih područja urbanog razvoja u jedinstveni dokument sukladan europskim standardima pod nazivom Strategija razvoja pametnog grada Popovače 2021. – 2026. Ovaj dokument stoga predstavlja temelj za daljnju realizaciju projekata i mjera koji osiguravaju daljnji pametni razvoj grada, s ciljem efikasnijeg upravljanja sredstvima iz europskih i nacionalnih fondova te potencijalima lokalne zajednice.“ – pojasnila je Valentina Bočkaj.

Što se tiče Odluke o Strategiji upravljanja imovinom gradonačelnik je pojasnio kako ona određuje ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada u razdoblju od 2021. do 2027., te se njome želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom.

Vezano uz Odluku o donošenju revizije procjene rizika od velikih nesreća vijećnici su također iskazali interes. Izrađivač revizije naglasio je kako je stanje u Gradu po ovom pitanju „dobro“ s obzirom na stanja u drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, ali je nužno kontinuirano daljnje ulaganje i edukacija, posebice vatrogasaca. Vijećnik Zvonimir Kondres naglasio je kako podržava unaprjeđenje postojećeg sustava, ali kako je i sam svjestan činjenice da određene stvari u državi ne funkcioniraju, te je upitao mogu li se ta određena sredstva za ovu namjenu dodijeliti DVD-ovima s obzirom da oni dobrovoljno obavljaju najveći dio posla, no, nažalost, izrađivač revizije istaknuo je kako je to zasad nemoguće. Također, vijećnica Marija Starčević naglasila je ulogu izvješćivanja s terena kada je riječ o takvim situacijama, koja mora biti nužna i točna, a za sve je to potrebna i dodatna koordinacija svih službi koja vrlo često izostaje na terenu.  

Tijekom Aktualnog sata vijećnike je zanimalo kada će se raspisati Javni poziv za financiranje rada udruga, u kojoj je fazi realizacija izgradnje mosta preko Jelenke, pohvaljeno je rješavanje obnove mostića u Gornjoj Gračenici. Također, vijećnici su pitali kada će se riješiti problem dimnjačarske službe, može li se postaviti rasvjetno tijelo u Obleanov prolaz, u kojoj je fazi otvaranje ispostave Osnovne glazbene škole Borisa Papandopula u Popovači, kakva je suradnja Grada s Neuropsihijatrijskom bolnicom Dr. Ivan Barbot te Osnovnom školom Zorke Sever. Aktualizirane su i teme nedostatka logopeda, smanjenja komunalne naknade za gospodarske objekte, subvencioniranja kupnje prve nekretnine za mlade, sanacije Crkvene ulice u Potoku, ucrtavanja odnosno upisa određenih cesta u nerazvrstane, radovima izgradnje trgovačkog centra Spar. Također, vijećnici su iskazali interes za rješavanjem problema odlaganja građevinskog i komunalnog otpada u kanal u Podbrđu, sanacijom pješačke staze u kod Doma kulture u Popovači te izgradnjom svlačionica na Moslavcu.