Obnova pješačkih staza na području Popovače

Grad Popovače i u 2021. godini planira sanaciju postojećih te izgradnju novih pješačkih staza. Iz Grada se nadaju da će financijska sredstva te potpore nacionalnih i EU fondova omogućiti da se to i realizira.

„U planu su rekonstrukcije i izgradnje pješačkih staza u Strušcu, Podbrđu, Voloderu, te u samom Gradu Popovača, kao i  projektiranje pješačke staze u Potoku. Ovih dana već smo krenuli u realizaciju. Odlučili smo da se dio pješačke staze u Moslavačkoj ulici u Voloderu obnovi. Riječ je o kilometrima pješačke staze koja je u izuzetno lošem stanju i koju ćemo obnavljati u tri faze, a sada ćemo na početku pristupiti detaljnoj rekonstrukciji najoštećenije dionice te staze u dužini od oko 300 metara. Radi se o dionici uz most na zavoju u Gornjem krivaju  koja je jednim dijelom gotovo neupotrebljiva i predstavlja veliku opasnost za kretanje pješaka. Realizacija izgradnje pješačko-biciklističke staze u tom dijelu će krenuti kroz nekoliko dana, a isto tako pristupit ćemo u dogovoru sa Županijskom upravom za ceste i sanaciji mosta.“ – pojasnio je gradonačelnik Josip Mišković dodavši kako će se oštećenja evidentirana na preostalim dionicama ovog nogostupa privremeno se sanirati.