Grad Popovača prikuplja prijave šteta od prirodne nepogode- mraza

Grad Popovača poziva građane sa svog područja koji su pretrpjeli štete od mraza na svojim kulturama da istu prijave putem obrazaca objavljenih na internetskoj stranici grada za potrebe upućivanja zahtjeva za proglašenje prirodne nepogode prema Sisačko- moslavačkoj županiji.

Prijave se mogu poslati na mail adresu tihana.bastalec@popovaca.hr do 15. travnja 2021. godine do 13 sati.

Kod prijave odnosno ispunjavanja Obrasca: obavezno treba upisati OIB, MIBPG broj, ARKOD broj čestice, k.č.br., broj računa, kulturu na kojoj je nastala šteta odnosno površinu, broj stabala i trsova.