Žene su snaga zajednice – faza II

Zaklada Sandra Stojić na početnoj je konferenciji predstavila EU projekt „Žene su snaga zajednice – faza II“ iz nacionalnog programa zapošljavanja žena Zaželi. Ukupna je vrijednost projekta 2,784,400.00 kn, a ukupna bespovratna sredstva su 2,784,400.00 kn osigurana su iz državnog proračuna Republike Hrvatske (15%), iz Europskog socijalnog fonda (85%)
Upraviteljica Zaklade Biserka Stojić izrazila je zadovoljstvo što je projekt zapošljavanja žena nastavljen. „Hrabri nas to, jer je to potvrda dobrog rada Zaklade Sandra Stojić, i još nas više veseli jer je osigurana pomoć našim najpotrebitijim sugrađanima te što je zaposleno 30 žena iz teže zapošljive skupine žena. One će pružati pomoć za naših 180 sugrađana, što je 100 korisnika usluge više nego u prvoj fazi projekta Žene su snaga zajednice. Novi je to izazov na kojeg ćemo zajedno uspješno odgovoriti na opću dobrobit naše lokalne zajednice na području Grada Kutine“. Istaknula je Biserka Stojić.


ŽENE SU SNAGA ZAJEDNICE – FAZA II

Nositelj: Zaklada Sandra Stojić
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje,
Područni ured Kutina
Centar za socijalnu skrb Kutina
Grad Kutina

Europski socijalni fond
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Zaželi – Program zapošljavanja

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Radnička cesta 177/2, 10 000 Zagreb
Naziv projekta: Žene su snaga zajednice – faza II
Korisnik: Zaklada Sandra Stojić, Crkvena 6, 44320 Kutina
Ukupna vrijednost projekta: 2.784.400,00 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).
Razdoblje provedbe projekta: 05.01.2021. – 04.07.2022.
 Ciljevi projekta
Osnažiti radni potencijal za 30 nezaposlenih žena i žena s nižom razinom obrazovanja iz ruralnog područja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici.
 Pružiti potporu i podršku za 180 krajnjih korisnika kroz povećanje razine kvalitete života.
 Ciljane skupine
Dugotrajno nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a Područni ured Kutina s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve nasilja i beskućnice.
 One trebaju podršku u pristupu tržištu rada i životu zajednice uključujući stjecanje radnih vještina i iskustava, psihosocijalnu podršku te zapošljavanje.
1. Elementi projekta
Zapošljavanje žena pripadnica ciljne skupine u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
2. Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljne skupine
 3. Promidžba i vidljivost

30 zaposlenih pripadnica ciljane skupine
 30 osposobljenih i obrazovanih pripadnica ciljane skupine
 Žene pružaju usluge 180 korisnika – osobama starije životne dobi, osobama u nepovoljnom položaju ili osobama s invaliditetom
 Pružaju im pomoć u dostavi namirnica, u pripremi obroka u kućanstvima, u održavanju čistoće stambenog prostora, pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pružaju podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo i pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, pomažu u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, dostavljaju lijekove i pomagala, plaćaju račune i sl.
 Svaki korisnik dobija mjesečnu košaricu kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u iznosu oko 50,00 kn

 Rezultati projekta
Projekt će zaposliti 30 pripadnica ciljanih skupina koje će 12 mjeseci pružati usluge korisnicima (180 korisnika) – osobama starije životne dobi, osobama u nepovoljnom položaju ili osobama s invaliditetom
 Projekt doprinosi ublažavanju posljedice njihove drugotrajne nezaposlenosti i riziku od siromaštva, a krajnjim korisnicima povećava se razina kvalitete života
Kontakt za više informacija:
Zaklada Sandra Stojić
Crkvena 6, 44320 Kutina
tel/fax: +385 44 564 040
e-pošta: zaklada.sandra.stojic@gmail.com
web: www.zaklada-sandra-stojic.hr
facebook: Zaklada Sandra Stojić
• facebook grupa: Prijatelji Zaklade Sandra Stojić
Više o EU fondovima
www.esf.hr
• www.strukturnifondovi.hr