U Donjoj Vlahiničkoj u tijeku sanacija objekta stare škole

U tijeku su radovi na sanaciji objekta nekadašnje škole u naselju Donja Vlahinička.

„Potresom značajno oštećena zgrada stare škole bit će sanirana na način da će se dio objekta koji je u potpunosti neuporabljiv srušiti, dok će se ostatak adaptirati i privesti svrsi. Naime, jedan trgovački lanac iskazao je ovih dana interes za ponovno otvaranje trgovine mješovitom robom, za čime i sami mještani Donje Vlahiničke unazad nekoliko godina izražavaju potrebu. U sklopu rekonstrukcije objekta izvršit će se zamjena krovišta, izmjena dotrajalih instalacija te sanacija vanjske fasade. Također će se urediti okoliš oko objekta te potrebna parkirališna mjesta“- ističe gradonačelnik Josip Mišković koji je zajedno sa pročelnicom Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Ivkom Nikolić Jež obišao radove što ih izvode Komunalni servisi Popovača.