Statičari pregledali više od 36 400 stambenih objekata

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka, nakon potresa koji je pogodio našu Sisačko-moslavačku županiju, građani su prijavili štete na neštvo više od 39 tisuća stambenih objekata, dok su statičari do sada pregledali nešto više od 36 400 objekata.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja i zbog oštećenja je  gotovo 4 500 objekata, dok je privremeno neuporabljivo zbog potrebnog detaljnog pregleda ili potrebnih mjera hitne intervencije oko 7 900 objekta.