Raspisan Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Popovača

Grad Popovača raspisao je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u svom vlasništvu na području katastarske općine Osekovo koje je predviđeno za poljoprivredne svrhe. Riječ je o zemljištima ukupne površine 4,3159 hektara koja se daju u zakup na rok od pet godina s mogućnošću ranijeg raskida ugovora.

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom natječaju imaju domaće fizičke osobe državljani Republike Hrvatske te pravne osobe i obrtnici registrirani u Republici Hrvatskoj.

Ponude se zaprimaju zaključno do 25.ožujka. Obrazac ponude kao te popis potrebne dokumentacije dostupan je na službenoj Internetskoj stranici Grada Popovača www.popovaca.hr i prostorijama gradske uprave Grada Popovače.

Ponude za natječaj dostavljaju se osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu Grada: Grad Popovača. Trg grofova Erdödyja 5, 44317 Popovača, u zatvorenoj omotnici s napomenom „NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA-NE OTVARAJ“.